e-sklep24.com

KUPUJ ON-LINE elementy do budowy sieci teletechnicznych

Adresowanie IP

Podstawy adresowania IP w sieciach komputerowych.

Podział nr IP na klasy:

 • klasa A - adresy od 1.xxx.xxx.xxx do 127.xxx.xxx.xxx / maska 255.xxx.xxx.xxx  (sieć 127.0.0.0/8 jest zarezerwowana)
 • klasa B - adresy od 128.xxx.xxx.xxx do 191.xxx.xxx.xxx / maska 255.255.xxx.xxx
 • klasa C - adresy od 192.xxx.xxx.xxx do 223.xxx.xxx.xxx / maska 255.255.255.xxx

 

Adresy wewnętrzne niepodlegające trasowaniu (wg. normy RFC 1918)

 • 10.0.0.0 do 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 do 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 do 192.168.255.255
 • 127.0.0.0 do 127.255.255.255  -> 127.0.0.0/8 zarezerwowana dla LoopBack

 

Przykładowy podział numerów IP

 • 192.168.0.0 - adres sieci
 • 255.255.255.0 - maska sieci
 • 192.168.0.1-254 - hosty
 • 192.168.0.255 - broadcast

 

Sposoby zapisywania maski

 • 255.255.248.0 - zapis zwykły
 • /21 - zapis skrócony (jest to suma jedynek z zapisu dwójkowego adresu 255.255.248.0)
 • [248] - zapis skrócony maski 255.255.255.248 (stosowany tylko dla sieci z klasy C, czyli dla maski 255.255.255.x)

 

Maska

Postać /xx

Klasa

Ilość IP

Zakres sieci

255.0.0.0

/8

A

16777216 szt.

 

255.128.0.0

/9

A

8388608 szt.

 

255.192.0.0

/10

A

4194304 szt.

 

255.224.0.0

/11

A

2097152 szt.

 

255.240.0.0

/12

A

1048576 szt.

 

255.248.0.0

/13

A

524288 szt.

 

255.252.0.0

/14

A

262144

 

255.254.0.0

/15

A

131072

 

255.255.0.0

/16

B

65536

 

255.255.128.0

/17

B

32768

 

255.255.192.0

/18

B

16384

 

255.255.224.0

/19

B

8192

 

255.255.240.0

/20

B

4096

 

255.255.248.0

/21

B

2048

 

255.255.252.0

/22

B

1024

 

255.255.254.0

/23

B

512

 

255.255.255.0

/24 [0]

C

256

0-255

255.255.255.128

/25 [128]

C

128

0-127; 128-255

255.255.255.192

/26 [192]

C

64

0-63; 64-127; 128-191; 192-255

255.255.255.224

/27 [224]

C

32

0-31; 32-63; 64-95; 96-127; 128-159; 160-191; 192-223; 224-255

255.255.255.240

/28 [240]

C

16

0-15; 16-31; 32-47; 48-63; 64-79; 80-95;...

255.255.255.248

/29 [248]

C

8

0-7; 8-15; 16-23; 24-31; 32-39; 40-48;...

255.255.255.252

/30 [252]

C

4

0-3; 4-7; 8-11; 12-15; 16-19; 20-23;...

255.255.255.254

/31 [254]

C

2

0-1; 2-3; 4-5;...

Nie można utworzyć podsieci

255.255.255.255

/32 [255]

C

1

Adres hosta