Elementy strukturalnej sieci komputerowej wchodzące w skład kategorii 6 i 6A.